Menu Zamknij

Regulamin Ligi E-sportowej Technicznych Zakładów Naukowych

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania turnieju e-sportowego w ramach Ligi E-sportowej Technicznych Zakładów Naukowych.
 2. Organizatorem Turnieju jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego Technicznych Zakładów Naukowych.
 3. Każdy z Uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 4. Turniej (oraz niniejszy regulamin) dotyczy rozgrywki sieciowej w grę Counter-Strike Global Offensive.
 5. Ilość miejsc w Turnieju jest ograniczona i zostaje podana przez Organizatora przed rozpoczęciem zapisów.
 6. Zapisy na Turniej odbywają się za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie internetowej udostępnionej przez Organizatorów.
 7. Daty rozgrywek podawane są przez Organizatorów przed rozpoczęciem Turnieju.
 8. Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu w czasie trwania rozgrywek.
 9. Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z łączem internetowym poszczególnych Uczestników Turnieju, gdyż problemy te nie występują z winy Organizatora.
 10. Poprzez zgłoszenie Drużyny, jej Członkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Turnieju.
 11. Wszelkie spory, niewyjaśnione sytuacje rozstrzyga Organizator za pośrednictwem Administratora.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów lub wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe w zgłoszonych nickach graczy, nazwach drużyn, komunikacji z drużynami i Organizatorem Turnieju oraz używania zdjęć profilowych przez graczy, które zawierają wulgaryzmy, przedstawiają obrazy powszechnie uznawane za obraźliwe lub zakazane przez polskie prawo.
 13. Drużyna, której Zawodnik lub Zawodnicy złamią postanowienia niniejszego Regulaminu będą dyskwalifikowane.
 14. Definicje:
  • Drużyna – zespół składający się z 5 osób, w tym Kapitana;
  • Kapitan – osoba zgłaszająca i reprezentująca Drużynę oraz podejmująca decyzje w jej imieniu;
  • Administrator Turnieju – osoba wyznaczona przez Organizatora do przeprowadzenia rozgrywek Turnieju;
  • Zawodnik, Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Turnieju.

Uczestnictwo

 1. Udział w turnieju mogą wziąć tylko uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.
 2. Zawodnik może znajdować się tylko w jednej Drużynie równocześnie.
 3. Dopuszczalne jest zgłoszenie więcej niż jednej Drużyny z jednej klasy oraz zgłoszenie w ramach jednej Drużyny osób z wielu klas.
 4. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu.
 6. Nieprawidłowo wypełnione zgłoszenia będą odrzucane.
 7. Losowanie grup/drabinek będzie odbywało się w obecności Kapitanów Drużyn oraz przedstawiciela Organizatora, w terminie ustalonym przez Organizatora.
 8. Uczestnicy mają obowiązek dołączyć do serwera Discord, przygotowanego przez Organizatorów, na który otrzymają zaproszenia, zgodnie z wypełnionym formularzem.

Rozgrywka

 1. Zakazane jest jakiekolwiek ingerowanie w pliki gry/platformę Steam.
 2. Serwer dostarczany jest przez Organizatorów Turnieju.
 3. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania wspomagaczy (cheaty).
 4. Zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów trzecich wpływających na rozgrywkę.
 5. Gracze mogą posiadać maksymalnie 1 blokadę na grę na koncie.
 6. Przed rozpoczęciem danej bitwy Drużyny przeprowadzą rundę nożową, by wybrać strony.
 7. W przypadku, gdy gracz zostanie rozłączony runda nie będzie powtarzana.
 8. Każde konto musi posiadać publiczny status, oraz spełniać wymóg minimum 100 godzin w Counter-Strike Global Offensive, co musi być widoczne na profilu.
 9. Zabrania się obrażania, wyśmiewania, irytowania przeciwnej drużyny poprzez czat w grze lub słownie.
 10. Drabinka kwalifikacyjna oraz pokoje meczowe będą uzupełniane i obsługiwane przez Administratora Turnieju.
 11. Mapa zostanie wybrana przez Kapitanów Drużyn metodą eliminacji.
 12. Rozgrywkę wygrywa Drużyna, która pierwsza osiągnie 16 wygranych rund.
 13. W przypadku, gdy zajdzie remis, tj. 15 wygranych rund po obu stronach, odbędzie się dogrywka do 2 wygranych rund przewagi.
 14. Turniej będzie rozgrywany na mapach z oficjalnej puli map turniejowych.
 15. Podczas rozgrywek, wszyscy Zawodnicy w Drużynie, która w danym momencie przeprowadza bitwę, mają obowiązek być na przypisanym dla Drużyny kanale głosowym na serwerze Discord Turnieju.
 16. W przypadku, gdy dana Drużyna nie stawi się na bitwę w określonym przez Organizatora czasie oraz wszyscy Zawodnicy z Drużyny nie stawią się na kanale głosowym, wygrana zostanie przyznana Drużynie przeciwnej.

Nagrody

 1. Nagrody są zapewniane przez Radę Rodziców przy Technicznych Zakładach Naukowych.
 2. Nagrody są przyznawane wszystkim Zawodnikom w Drużynie, która wygrała finał Turnieju.
 3. Nagrody wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z Organizatorem Turnieju.

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2023 00:10