Menu Zamknij

Rzecznik Praw Ucznia

Podstawa prawna

Art. 10. Rzecznik Praw Ucznia

1. Jeden z Opiekunów [Samorządu Uczniowskiego], wybrany przez Kongres zostaje Rzecznikiem Praw Ucznia w Technicznych Zakładach Naukowych w drodze uchwały.

2. Rzecznik Praw Ucznia ma za zadanie razem z Prezydium Samorządu Uczniowskiego dbać o przestrzeganie praw ucznia w szkole, wykorzystując dostępne w prawie środki.

3. Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany przez Kongres w drodze uchwały.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Technicznych Zakładów Naukowych

Kto jest Rzecznikiem w TZN-ie?

Rzecznikiem Praw Ucznia wybrano na I Posiedzeniu Kongresu Technicznych Zakładów Naukowych w dniu 18 października 2022 Pana Jarosława Foltyńskiego na roczną kadencję.

Kontakt z Rzecznikiem

Z Rzecznikiem Praw Ucznia najlepiej spotkać się osobiście, bo w rozmowie twarzą w twarz najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić, umawiając się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub podchodząc do Rzecznika na przerwie (plan lekcji dostępny jest na stronie https://tzn.edu.pl/plan/index.php).

Kiedy należy zgłosić się do Rzecznika?

Do Rzecznika Praw Ucznia może zgłosić się uczeń lub rodzic w każdej sytuacji, kiedy prawa ucznia zostały naruszone, np. kiedy uczeń otrzymał karę niewspółmierną do przewinienia, został niesprawiedliwie oceniony, potraktowany niezgodnie z prawem lub etyką pedagogiczną. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadkach pojedynczych uczniów, lecz również w przypadku ich grupy – co jest przydatne np. wtedy, gdy nauczyciel zastosował odpowiedzialność zbiorową.

Tryb postępowania w sytuacjach problemowych

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie, jego starania nie przyniosły skutku lub z pewnych powodów uczeń nie chce się do niego zgłaszać, Rzecznik Praw Ucznia zapoznaje się z problemem i opiniami stron, a następnie stara się wypracować rozwiązanie problemu. Rzecznik będzie starał się w takiej sytuacji pełnić rolę mediatora, a jeśli to nie odniesie skutku, sprawa trafi do Dyrektora Szkoły.

Czym kieruje się Rzecznik Praw Ucznia przy rozwiązywaniu problemów?

W swojej pracy Rzecznik Praw Ucznia kieruje się przykazaniami Janusza Korczaka:

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
 9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 20. Nie bój się miłości. Nigdy.

Oprócz tego, Rzecznik Praw Ucznia dba o przestrzeganie obowiązującego prawa, w szczególności (zgodnie z obowiązującą hierarchią aktów prawnych):

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (link otworzy się w nowej karcie)
 2. Konwencja o prawach dziecka (link otworzy się w nowej karcie)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (link otworzy się w nowej karcie)
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (link otworzy się w nowej karcie)
 5. Statut Technikum nr 5 w Częstochowie w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie (link otworzy się w nowej karcie)

Rzecznik Praw Ucznia poleca